اطلاعات درباره ما

ارسال نظرات پپیشنهادات و انتقاد و شکایات

  شعبه معلم و مرکزی

  رشت، میدان معلم، خیابان شهید آرمیده (صفاری)، نرسیده به آژانس رضا، بوتیک پولک

  کدپستی : 65816_41548

  تلفن : 33553406_013

  شعبه منظریه

  رشت، بلوار آزادی (منظریه)، نبش کوچه غبرانژاد

  (بین مبل برنز و هتل پردیس)


  بوتیک پولک تلفن : 32310026_013