اطلاعات درباره ما

ارسال نظرات پپیشنهادات و انتقاد و شکایات

  شعبه معلم و مرکزی

  رشت، میدان معلم، خیابان شهید آرمیده (صفاری)، نرسیده به آژانس رضا، بوتیک پولک

  کدپستی : 65816_41548

  تلفن : 33553406_013

  شعبه منظریه

  رشت، بلوار آزادی (منظریه)، خیابان تابان شمال، نبش کوچه محب نژاد، بوتیک پولک

  کدپستی: 83768_41937     

  تلفن: 33326214_013